تماس با ما

اطلاعات تماس بازرگانی احمد آبادی

location

آدرس

میدان مهارت، ابتدای بلوار صلح  خیابان امام خمینی روبروی مسجد، کوچه ۶

شماره تماس

شماره تماس

 4440 3834 (071)

ایمیل

ایمیل

info@ahmadbabadi.co

ادرس وبسایت

وب سایت

ahamadabadi.co

خانم سمیه عشقی

کارشناس فروش

09173455116

خانم پروا نوروزي

کارشناس فروش

09173455117

خانم مینا جعفری

کارشناس فروش

09173455118

خانم پریسا قسوریان جهرمی

کارشناس فروش

09177573656

خانم مرجان نجفی

کارشناس فروش

09171133454

 4440 3834 (071)​